GarantiiGarantii

1.     Kauba tagastamine

1.1.  Kliendil on õigus tagastada kauba 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, kui kaup ei sobi või ei vasta kliendi ootustele.

1.2.  Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

1.3.  Kauba tagastamiseks palun täitke toote tagastamise vormi. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 3 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest müüja poolt.

1.4.  Kauba tagastamise kulud kannab ostja v.a.  juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

1.5.  Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis.

 

2.     Pretensiooni esitamine

2.1.  Vastavalt võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk,; paragrahv 218(2)), on tarbijal õigus pretensiooni esitada kaks aastat

2.2.  Asja puuduse ilmnemisel peab klient hiljemalt kahe kuu jooksul sellest müüjat teavitama.

2.3.  Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib tarbija nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis tarbijal asendamist nõuda ei ole võimalik. Raha tagastamist on tarbijal võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222 (1)).

2.4.  Pretensiooni on võimalik esitada e-posti aadressile info@virumaamt.ee

Märkima peab klindi nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kirjeldada kauba puuduse, esitatava nõue, viidata tehingu sooritamist tõendavale dokumendile.